રૂપમા ખાંડા સહિતના અથાણાંનો સ્વાદ એષધીય ગુણધર્મોનો સ્વાદ છે.પુદિનાકો મુનામા વિપુલ માતામા ભીટામિન સી પિનાચનો ઉપયોગ વિવિધ સમસ્યાઓથી રાહત માટે થાય છે.પુડીના સ્વાસ્થ્ય પર આધારિત મલ્ટી પર્પઝ પ્લાન્ટ છે.ખૂબ ષધીય ગુણધર્મો.

નારીવલ્કો ઓઇલ ટંકશાળના પીસર મિશ્રણથી છાતી, નાક અને ગમ્માની દ્વેષ કરવામાં આવે છે, જેથી શ્વાસની .ંડા સમસ્યા દૂર થાય.દમકા બિરમાઇલ પુદિનાકો પાટો તાટો પાનીમા હલેર બાફ લૈડા યો બહુ ફાયદાકારક હંચા.હાટ, ખુત્તા અને જોર્નિકો દુખાઇમા બદામકો તેલસંગ પુદિનાકો કેહિ છોપા મિસાઅર માલિસ ગેરે દુખાઈબત આરામ મિલ્ચ.પુડિનાકો ફ્રેશ જ્યૂસ ડે 2 પમ્પ્સ ચલામા 20 મિનિટ સેમ્પ તેને છોડીને અને ચિસો પન્ને ધુનાલે ફોલ્લો ચેપ, ડાઘ અને દાંડીગોર આયા હાતેરા જનેનેચ.મોસમી એલર્જી, વજન ઘટાડવું, ટંકશાળનો ઉપયોગ અને તેને ઉનાળામાં લગાવો.પુદિનાકો પટ પિસર નિધમા નયમા તૌકો દુriefખની મુક્તિ

પુદિનાકો પટકો ધુલોલાઈ ચિનિસંગ મિલાયર ખાયમા પેટમાં દુ:ખની સમસ્યાપુદિનાકો ફ્રેશ પટલાઈ તાતાપાનીમા ઉમાલેર ખાયમા રગ્ખોકી નિકો હુંચા.પુડીના અને તુલસીકો પેટ પાનીમા ઉમાલેર સેવન ગરડા જુર્વો નિકો હુંચા.પરમા નિકો નહુને ભી સફા પુદીનાકો પાત પેસર લફુંદા છિતો નિકો હુંચ.પુડિનાકો પટાર પીકર અથાણું, માત્ર પેટની સમસ્યા ખાઓ.

ડિલિવરી માટેનો સમય ઓછો દુ :ખદાયક છે, પુડિનાકોનો રસ, પીમા, ડિલિવરીનો સમય ઓછો પીડા છે.પુડીના અને ચિનિલાઇ ટાટોપનિમા મર સમયનો સમય પિમા પેમાની નબળાઇ ઓછી છે.પુડીના, ડુંગળીનો રસ અને કાગેટિકોનો રસ નાજુકાઈ, પિયારા, હાયમા, વગેરે સમાન પ્રમાણમાં.ડુઇ ચાચા પુડીનાકો રાસ વિરેનન મિસૈર મન્તાટો પાનાત્સૂંગ eેમા પેટા ફુલેકો નિક્કી હુંચ.તુલસી, કાલો મરીચસુંગ પુડીના મિસૈર ખાયમા ગશ્ત્રીક નિકો હુંચા.નિયમિત પુડિનાકો પટ ચપૈર ખયમા મુખા ગનહન અને દાંત દુ:ખદાયક સમસ્યા છે.

અનાજ, મલ્ટિગ્રેન લોટ, બ્રાઉન બ્રેડ અને ઓછી રેસાવાળા વજનવાળા ફાઇબર બિસ્કીટ.અંબા, ગાજર, સૈઉ, હરી સાગપત, સુંટલા અને કાંકરા ફાયદાકારક છે.ખર્મા બનાકો ટોમેટો, મિક્સ સેન્ડિબલ અને હરિયા સાગપટકો સૂપ બજરામ પેયે પેકેટો સૂપભાંડ નફાકારકજાડોમા નિશ્ચિત વિચારનું શહેર, માતૃિયાનું શહેર વધ્યું.જ્ના હુદૈનનો ઉપયોગ મનીસલાઇ અને કટી ખાવા માટે થાય છે.જાડોમા ભોક ડાબાઉનુ હુદૈન.હરિઓ સાગપત રામરો ખોરાક યસમા ફાઇબર, ફોલિક એસિડ, ભીટામિન સી, પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ અને અન્ય પોષક તત્વો, પર્યાપ્ત માત્રાને કારણે હોવા જોઈએ.તેથી, દરેક વ્યક્તિએ શાકભાજી ખાવા જોઈએ અને તંદુરસ્ત અને ફીટ રહેવું જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *