ઘણા રોગો માટે રામબાણ ઇલાજ એ તમાલપત્ર ઉકાળો છે, તેના ફાયદા અને ઉપયોગો જાણો

તમાલપત્ર એ આયુર્વેદિક જડીબુર્તી છે. તમાલપત્રનો ઉપયોગ મોટાભાગે ભારતીય વાનગીઓમાં થાય છે. મસાલા તરીકે વપરાતા આ પાંદડામાં ઘણા ઔષધીય ગુણ હોય છે. તમાલપત્રને સ્વાસ્થ્ય માટે […]