સરકાર ખેડૂત ને બીજી ભેટ, હવે ‘કિસાન સારથિ’ તેમની પોતાની ભાષામાં માહિતી આપવા આવ્યા છે.

મોદી સરકારે દેશની ખેડુતોને તેમની સરળ ભાષામાં સાચી માહિતી આપવા માટે નવી પહેલ કરી છે.હવે તેમને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ કિસાન સારથી નવી અગત્યની માહિતી મળશે.ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને […]