મિસ ઇન્ડિયા તાજની માતાએ ફેસબુક લાઇવ પર કરી આત્મહત્યા, પોલીસ પર લગાવ્યો આરોપ.

મિસ ઇન્ડિયા તાજ પ્રિન્સેસનો ખિતાબ જીતનારી બાંદાની રિયા રેકવારની માતાએ શનિવારે સાંજે ઘરમાં ફાંસો ખાઈ લીધો હતો. યુપીના બાંદામાં આત્મહત્યા કરતા પહેલા રિયાની માતાએ પોલીસ […]