પોતાની સાંસુ કરતાં માત્ર આટલાં વર્ષજ નાની છે પ્રિયંકા, આંકડો જાણી નવાઈ લાગશે.

ડેનિસ, પ્રિયંકા અને નિક તેમના રિંગ સેરેમની અને લગ્ન દરમિયાન ભારત આવ્યા હતા. અહીં તે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિથી દૂર આવીને ભારતીય સંસ્કૃતિનો ભારે આનંદ માણ્યો હતો.પ્રિયંકા […]