પીએમ કિસાન ટ્રેક્ટર યોજના: ટ્રેક્ટર ખરીદી પર 50 ટકા સુધીની સબસિડી.

જાણો, કેવી રીતે અને ક્યાં અરજી કરવી અને શરતો શું છે, સંપૂર્ણ માહિતી જાણોભારત કૃષિ દેશ છે. અડધાથી વધુ ગ્રામીણ વિસ્તારો ખેતી પર આધારીત છે. […]