સંજય લીલા ભણશાલીને પોતાની આગામી ફિલ્મ માટે શાહરૂખ ખાનને લીડ રોલમાં લેવામાં રસ

સંજય લીલા ભણશાલી પોતાની આગામી રોમેન્ટિક ફિલ્મની તૈયારી કરી રહ્યા છે. જેમાં તેમને લીડ રોલ શાહરૂખ ખાન એટલે કે કિંગ ઓફ રોમાન્સ ભજવે તેવી ઇચ્છા […]