શરીરમાં દેખાય આવે આટલાં લક્ષણતો સમજી જજો તમે ટૂંક જ સમયમાં થાઇરોઇડ થશે,સ્ત્રીઓ ખાસ જાણીલો.

થાઇરોઇડ વિશ્વભરમાં એક મોટી સમસ્યા છે. ભારતમાં આશરે 2.2 કરોડ લોકો તેનાથી પીડાય છે, એટલે કે ભારતમાં દસ લોકોમાંથી એક વ્યક્તિ તેને કોઈક રીતે પીડાઈ […]