રોગપ્રતિકારક શક્તિ, કરીનાં પાન, મધ અને તુલસીનાં પાનનો ઉપયોગ કુદરતી રીતે કરો

ફરી એકવાર દેશમાં કોરોનાનો આંકડો ઝડપથી વધી રહ્યો છે. કોરોનાની બીજી તરંગ પહેલા કરતા વધુ જોખમી છે. જો કે, કોરોના રસી આવી ગઈ છે અને […]