ભારત માં દુનિયા તમામ દેશો માં છોકરાઓ ભલે પાતળી છોકરીઓ ના દિવાના હોય છે પણ ઍક આવો દેશ પણ છે જ્યાં પહેલી પસંદ જાડી છોકરી ની હોય છે.તે તેની સાથે લગન કરવા ચાહે છે.ત્યારે પાતળી છોકરી ની ઉમિદ્દ રાખતા નથી .કેમકે મોરિસન દેશ ઍક એવો દેશ છે જ્યાં જાડી છોકરીઓ હોય તેની ઉમિડ રાખતા હોય છે.કારણ કે જાડી છોકરીઓ પસંદ કરે છે એવું માનવમાં આવે છે કે જાડી છોકરીઓ ભાગ્યશાળી હોય છે.

એટલા માટે છોકરાઓ પાતળી છોકરીઓ સાથે નહીં પરંતુ જાડી છોકરીઓ સાથે લગન કરવા ચાહે છે.અહી છોકરીઓ વજન ઓછું કરવા માટે જિમ નહી પરંતુ ખાવા પીવા માં વધારે ધ્યાન આપે છે.જેથી તે જાડી થઈ શકે છે અને જલ્દી થી તેમના સપના ના રાજકુમાર મળી જાય છે.મોરિસન માં લગન ના સમયે છોકરીઓ નું વજન વધારે હોવું જોઈએ.તો સાસરી વાળા વાદહરે ખુશ હોય છે.અહી છોકરીઑ નું વજન વધારે હોય તે સારું માનવમાં આવે છે.

જો છોકલી પાતળી છે તો,તેને ના કહી દેવામાં આવે છે.તે લગન સુધી ખૂબ વધારે ખાય-પીએ ત્યારે તેનું વજન વધી જાય .છોકરાઓ ને પણ કહેવામા આવે છે કે જાડી છોકરી ને પસંદ કરે નહી કે પાતળી છોકરી.કહીએ છે કે મોરિસન માં અલગ અલગ રીત -રિવાજો અને પરંપરાઓ સાથે એમ માનવમાં આવે છે કે છોકરીનો વજન વધારે હોય તો તે ખૂબ સારી હોય છે.આટલા માટે મોરિસન માં લોકો પોતાની છોકરી ને દઇટિંગ અથવા તો વજન ઓછું કરવાની ના કહે છે.એટલું જ નહી પરંતુ કહેમાં આવે છે કે જે છોકરી નું વજન ઓછું હોય છે .

તે લોકો ને લગન કરવાની થોડી મુશ્કેલી હોય છે એટલા જ માટે પેલા શીખવાડી દેવામાં આવે છે કે તે ખૂબ ખાય અને પીવે.છોકરા ને આવું કેવમાં આવે છે કે ત્યાં ના લોકો ને. કહે છે કે લગન પછી કહી દેવામાં આવે છે કે લગન પછી પરિવાર ની ખુશી અને સોભાગ્ય ની જીંમેદારી ઍક મહિલા ની હોય છે.જો આ છોકરી નું વજન વધારે હોય છે તો પરીવાર માં આટલું જ સોભાગ્ય હોય છે.અને તેમના પરિવાર ને ક્યારેય ધન સબંધ થી કોઈ પરેશાની નહી થાય.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *