નવી દિલ્હી: હિન્દુ ધર્મમાં ભગવાન ગણેશની પૂજા કોઈ પણ દેવની પૂજા કરતા પહેલા કરવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે બાપ્પા દરેક પ્રકારની તૂટેલી અવરોધ લે છે. તેમની પૂજા કરવાથી કોઈપણ કાર્ય કોઈપણ અવરોધ વિના પૂર્ણ થાય છે. તમે જે પણ કાર્ય કરો છો તે અવરોધ વિના તેના મુદ્દા પર પહોંચે છે.

ગણેશજીની પૂજા કરતી વખતે આ બાબતોનું ધ્યાન રાખો

ભગવાન ગણેશની પૂજા કરતી વખતે આ બાબતોનું ખાસ ધ્યાન રાખો – ઘરના મંદિરમાં ગણેશની સામે ધૂપ અને દીવો સળગાવો. જો તમે ઇચ્છો તો તમે કોઈપણ ગણેશ મંદિરમાં પણ જઈ શકો છો. ગણેશજીને સિંદૂર, સિંદૂર, દુર્વા, હાર, ચોખા, ફળ, પ્રસાદ વગેરે અર્પણ કરો. ધૂપ અને દીવો બાળી લો. મંત્ર જાપ કરતી વખતે શ્રી ગણેશાય નમ .ની પૂજા કરો.

પૂજામાં ગણેશજીને પૂજા અને ઘઉ અર્પણ કરો. ફળ અર્પણ કરો. દીવો પ્રગટાવીને આરતી કરો. પૂજા પછી, અન્ય ભક્તોમાં પ્રસાદનું વિતરણ કરો અને તે જાતે સ્વીકારો.

ઓછામાં ઓછા 108 વાર ગણેશનાં 12 નામો સાથે મંત્રોચાપ કરો . ભગવાન ગણેશ આ કરવાથી પ્રસન્ન થાય છે અને ભક્તોના તમામ વેદનો દૂર કરે છે.

મંત્ર:

ગણેશજીનો મંત્ર- ઓમ સુમુખાયા નમ:, ઓમ એકાદંતય નમ:, ઓમ કપિલાય નમ:, ઓમ ગજકારનાય નમ:, ઉમ્બ લોમ્બોદરાય નમ:, ઓમ વિક્તાય નમ: ગણાધ્યાચાર્ય નમ:, ઓ ભલાચંદ્ર હમ નમ:, ઓ ગજન્નાય નમ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *