સામાન્ય રીતે, સોનોગ્રાફીનો ઉપયોગ ગર્ભાશયમાં ગર્ભના સંભોગને શોધવા માટે કરવામાં આવે છે, પરંતુ તે કાનૂની ગુનો છે. તકનીકી ઝડપી થી વિકસી રહી છે, પરંતુ ઝારખંડમાં એક એવું ક્ષેત્ર છે જ્યાં પ્રાચીન પરંપરા નિભવા માં આવે છે અને પરંપરા એવી છે કે તમે તેના વિશે જાણ્યા પછી દાંત નીચે તમારી આંગળી શકો છો . ઝારખંડના લોહરદાગામાં ખુકરા ગામમાં એક એવો પહાડ પણ છે, જે ગર્ભાશયમાં છોકરી છે કે છોકરો તે બતાવે છે.

સ્થાનિક લોકો આ બારા માં કહે છે કે અમે એક રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યા વિના આ શોધી શકીએ છીએ. આ રિવાજ ચારસો વર્ષ પહેલાં નાગાવંશી રાજાઓના શાસનકાળથી અહીં છે. લોકોના મતે, આ પર્વત છેલ્લા 400 વર્ષથી લોકોને તેમના ભવિષ્ય વિશે જાણકારી આપી રહ્યો છે. આ પર્વત પર લોકો ને બોવ જ સરદ્ધા છે .

લોકો નું કેવાનું છે કે ચંદ્રના આકારનો આકાર આ ટેકરી પર રહે છે, જે નવજાતનાં જાતિ વિશે કહે છે. માહિતી માટે, ચાલો આપણે જાણીએ કે આ વસ્તુની તપાસ આ ટેકરી પર પથ્થરથી કરી છે. સગર્ભા સ્ત્રી આ ટેકરી પર ચંદ્ર તરફના ચોક્કસ અંતરથી પત્થરને મારી નાખે છે.

જો પથ્થર ચંદ્રના આકારની બરાબર મધ્યમાં મૂકવામાં આવે છે, તો એવું માનવામાં આવે છે કે ગર્ભાશયમાં એક છોકરો છે અને જો તે પથ્થર ચંદ્રની બહાર મૂકવામાં આવે છે, તો એવું માનવામાં આવે છે કે ત્યાં એક નવજાત છોકરી છે.

એવા માં ગર્ભાશયમાં વધતા બાળકના જાતિ શોધવા માટેની જે પણ રીત છે, તેને બંધ કરવી જોઈએ. આ ભ્રૂણ હત્યાને પ્રોત્સાહન આપે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *