ધનબાદના પાડરપલામાં એક પરિવારને ઘણા દિવસોથી શંકા હતી કે તેઓ જ્યારે પણ રાત્રે સૂવા જાય ત્યારે તેમના આંગણામાંથી જમીનમાંથી કોઈ અવાજ આવતા હોય છે. તે સાપ જેવો દેખાતો હતો પરંતુ તેણે કશું જોયું નહીં. પરિવારે તેને ગંભીરતાથી લીધી અને તેઓએ સાપ બચાવનારનો સંપર્ક કર્યો. તપાસ બાદ સાપ બચાવનારને આંગણે પ્લાસ્ટર તોડી નાખતાં લોકો ચોંકી ગયા હતા. જ્યારે પ્લાસ્ટર તૂટી ગયું હતું, ત્યારે તેની નીચેથી ઘણા ઇંડાવાળા એક સર્પ બહાર આવ્યા હતા.

એવું કહેવામાં આવે છે કે સાપ બચાવનાર સર્પને કાબૂમાં લેવા પરસેવો ચૂકી ગયો. તેણે કહ્યું કે જ્યારે પરિવારના સભ્યો તેને આ સમસ્યાથી મળવા આવ્યા હતા અને તેને હાસ્ય કહ્યું, તો જ તે સમજી શક્યો કે સાપને ખાતરી છે કે તેણે અહીં પોતાનું ઘર ઉભું કર્યું છે. તેણે કુલ 16 ઇંડા મૂક્યા, જેની તે ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક નિરીક્ષણ કરી રહી હતી.

જ્યારે સપેરે તેને પકડવાનો પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે સર્પ ખૂબ ગુસ્સે થાય છે અને તે સર્પને ખૂબ આકર્ષે છે, જો કે, પછીથી સર્પને પકડી લેવામાં આવ્યો છે અને તે તેના ઇંડા સાથે આર્ટિલરીના જંગલમાં સારી રક્ષિત જગ્યાએ રહેવા પામ્યો છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું હતું કે બાળકો પણ 2 ઇંડામાંથી બહાર આવ્યા છે જ્યારે બાકીના હજુ આવવાના બાકી છે. હાલમાં સર્પને પકડ્યા બાદ હવે તેના પરિવારના સભ્યો હળવા થઈ ગયા છે.

કહો કે જ્યારે પણ પરિવારના સભ્યો રાત્રે આંગણા તરફ જતા ત્યારે નાગ બચાવવાના હેતુથી તેના ઇંડાથી બચાવ કરતો હતો. જો કે, આજ સુધી કોઈએ સાપ જોયો ન હતો અને તેથી જ તે દર વખતે તેના વિશે વિચારવાનું ટાળતો હતો અને આ કારણ છે કે તેને સમજવામાં લાંબો સમય લાગ્યો કે નાગ પણ પોતાનું ઘર જ બનાવે છે. અને તેમની પાસે અહીં સાપ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *