તમે હોસ્પિટલોમાં લીલા અથવા વાદળી રંગના પોશાક પહેરનારા ડોકટરો જોયા હશે. ઓપરેશન કરતી વખતે ડોકટરોથી લઈને હોસ્પિટલના સ્ટાફ સુધીના બધા કર્મચારીઓ સફેદ કપડાં પહેરે છે, પરંતુ 1914 માં, એક પ્રભાવશાળી ડોક્ટર આ પરંપરાગત ડ્રેસને લીલામાં બદલીને ત્યારથી ટ્રેન્ડ કરી રહ્યો છે. જો કે, કેટલાક ડોકટરો વાદળી કપડાં પણ પહેરે છે. જે કપડાં પહેરે છે તે આ છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો ડોક્ટરઓપરેશન કરતી વખતે ડોકટરો લીલા અથવા વાદળી રંગના કપડાં કેમ પહેરતા હોય છે, લાલ, પીળો કે અન્ય કોઈ રંગ કેમ નથી પેરતા?

ડોકટરોથી લઈને હોસ્પિટલના સ્ટાફ સુધીના બધા કર્મચારીઓ સફેદ કપડાં પહેરે છે, પરંતુ 1914 માં, એક પ્રભાવશાળી ડોકટર આ પરંપરાગત ડ્રેસને લીલામાં બદલીને ત્યારથી ટ્રેન્ડ કરી રહ્યો છે. જો કે, કેટલાક ડોકટરો વાદળી કપડાં પણ પહેરે છે.

આ સિવાય હ હોસ્પિટલ માં પડદાઓનો રંગ પણ લીલો અથવા વાદળી છે. હોસ્પિટલ સ્ટાફના કપડાં અને માસ્ક પણ લીલા અથવા વાદળી છે. આવી સ્થિતિમાં, સવાલ ?ઊભો થાય છે કે લીલા અથવા વાદળી રંગમાં આ ખાસ શું છે, જે બીજા કોઈ રંગમાં નથી? 1998 ના એક અહેવાલ મુજબ, શસ્ત્રક્રિયા સમયે, ડોકટરોએ લીલોતરી પહેરવાનું શરૂ કર્યું. કારણ કે તેઓ આંખોને દિલાસો અપિયો.

ચાલો તમને જણાવી દઇએ કે જ્યારે આપણે સતત કોઈ એક રંગ તરફ ધ્યાન આપીએ છીએ, તો પછી આપણી આંખોમાં વિચિત્ર થાક લાગે છે. આપણી આંખો સૂર્ય અથવા અન્ય કોઈ તેજસ્વી વસ્તુ જોઈને ચકિત થઈ જાય છે, પરંતુ તે પછી તરત જ જો આપણે લીલોતરી જોશું તો આપણી આંખો હળવા થઈ જાય

વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિકોણથી, આપણી આંખોની જૈવિક રચના એવી રીતે બનાવવામાં આવે છે કે તેઓ લાલ, લીલો અને વાદળી રંગ જોવા માટે સમર્થ હોય છે. માનવ આંખો આ રંગોના સમાન મિશ્રણમાંથી બનાવેલા લાખો અન્ય રંગોને ઓળખી શકે છે. પરંતુ આ બધા રંગોની તુલનામાં, ફક્ત આપણી આંખો રંગ લીલો અથવા વાદળી જોઈ શકે છે.

ડોક્ટર પરેશન સમયે ડોક્ટર લીલા વસ્ત્રો પણ પહેરે છે, કારણ કે તે સતત માનવ શરીરના લોહી અને આંતરિક અવયવો જોઈને માનસિક તાણમાં આવી શકે છે, આવી રીતે લીલો રંગ જોઈને તેનું મગજ તે તાણમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. . કેટલીકવાર તે વાદળી કપડાંમાં પણ હોય છે. બ્લુ પણ આપણા મગજ પર લીલી જેવી જ અસર કરે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *