કોરોનાને કારણે લોકોએ ખૂબ હાલાકી ભોગવી છે. જો કોઈનો વ્યવસાય સંપૂર્ણ રીતે બંધ હતો, તો ઘણા લોકોની દુકાનો બંધ થઈ ગઈ હતી. લોકડાઉનને કારણે વ્યવસાય સંપૂર્ણ રીતે બંધ થયા પછી લોકો ફરીથી તેમના વ્યવસાયને બનાવવા માટે વિવિધ રીતો અપનાવી રહ્યા છે. તેઓ ગ્રાહકોને આકર્ષિત કરવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે.

આવા જ સલૂનના માલિક, પુનાના અવિનાશ બોરૂંડિયાએ પણ આ પ્રયાસ કર્યો છે. આ શખ્સ તેમની દુકાન પર સોનાના રેઝરથી 4 લાખ લોકોના દાઢી અને વાળ બનાવી રહ્યા છે. હવે, તમને દરરોજ 4 લાખના રેઝરથી જાતે જુવાની તક મળે છે! તો તમે પણ અહીં શાહી અનુભૂતિ લઈ શકો છો.

અવિનાશના જણાવ્યા મુજબ આ રેઝર 80 ગ્રામ સોનાથી બનેલો છે. તેમ છતાં રેઝર ખર્ચાળ છે, પરંતુ તેની સાથે તમારા વાળ કાપવા માટે તમારે વધારે પૈસા ચૂકવવાની જરૂર નથી. આ જ, તમારા વાળ અને દાઢી 100 રૂપિયામાં આ ખાસ રેઝરથી કરાવી લો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *