શેરધારકોની મંજૂરી પછી, પોસ્ટલ બેલેટ દ્વારા, રિલાયન્સ પાવર લિમિટેડ, લિસ્ટેડ પ્રમોટર કંપની, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડને દેવાના રૂપાંતર દ્વારા કંપનીના ઇક્વિટી શેર માટે. …૦ કરોડ ઇક્વિટી શેર અને 73 કરોડ જારી કરે છે. સમાન સંખ્યામાં ચલ ફાળવવામાં આવી છે

ફાળવણી પછી, રિલાયન્સ પાવરમાં રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને અન્ય પ્રમોટર જૂથનો હિસ્સો વધીને 24.98 ટકા થઈ ગયો છે અને વોરંટના રૂપાંતર પર 38.24 ટકા થઈ શકે છે, જે સેબીની લાગુ જોગવાઈઓનું પાલન કરે છે.શેર્સ અને એક્વિઝિશન્સ) રેગ્યુલેશન્સ, 2011 અને કાયદાની અન્ય જોગવાઈઓ, જ્યારે અને લાગુ હોય ત્યારે.

ભારતની અગ્રણી ખાનગી ક્ષેત્રની વીજ ઉત્પાદન અને કોલસા પ્રોસેસિંગ કંપની રિલાયન્સ પાવરનો એક ભાગ.કંપની પાસે ભારતમાં ખાનગી ક્ષેત્રના પાવર પ્રોજેક્ટ્સમાં સૌથી મોટો પોર્ટફોલિયો છે જે coal,,45 M મેગાવોટ ઓપરેટિંગ પોર્ટફોલિયો સાથેના કોલસા, ગેસ અને નવીનીકરણીય ઉર્જા પર આધારિત છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *