આત્મનીરભર ગુજરાત સહાય યોજના (એજીએસવાય)

તમે બધા જાણો છો કે આ કોરોનાવાયરસે સમગ્ર દેશની આર્થિક સ્થિતિ બદલી નાખી છે. તેની અસર ઘણા લોકોના કામ પર પણ પડી છે. આવી સ્થિતિમાં […]