એક બે નહીં 50 બીમારીઓને દૂર કરે છે આ ચૂર્ણ, જાણીલો તેનાં વિશે ફટાફટ.

આ પોષકતત્વોથી ભરપૂર હોવાના કારણે કેટલક લોકો તેને ‘સુપરફૂડ’ પણ કહે છે. સરગવાનુ ઝાડ ભરપૂર માત્રામાં એન્ટી-ઈંફ્લેમેટરી, એન્ટી-ઓક્સીડેંટ, એન્ટી-માઈક્રોબિયલ અન એન્ટી-કેન્સ ગુણથી ભરપૂર હોય છે. […]