ડોક્ટર દંપતીએ ડોક્ટર ડે પર પોતાનો જીવ આપ્યો, પહેલા પત્ની પછી પતિએ આત્મહત્યા કરી!

ગઈકાલે આખા દેશમાં ડોક્ટર્સ ડેની ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.જ્યાં લોકોએ તેઓ જાણતા ડોક્ટરોને અભિનંદન આપ્યા, અને તેમના લાંબા આયુષ્યની શુભેચ્છા પાઠવી.તે જ સમયે, મહારાષ્ટ્રના […]