ભાજપના ધારાસભ્યએ છોકરીઓ સાથે જુગાર રમતા પકડ્યા.

ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) ના ધારાસભ્ય કેસરીસિંહ સોલંકીની જુગારધારા બદલ ધરપકડ કરવામાં આવી છે.આ ઉપરાંત દારૂ રાખવાના મામલે પોલીસે ધારાસભ્ય કેસરીસિંહ સોલંકીની ધરપકડ કરી […]