કેન્દ્રનો નવો ટેનેન્સી એક્ટ ન અપનાવવા વકીલોની માગણી .

અમદાવાદ બાર એસોસિએશનના પ્રમુખ પરેશ જાની અને સેક્રેટરી જગત ચોકસી દ્વારા લખવામાં આવેલા પત્રમાં રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે સૂચિત કાયદાની જોગવાઇઓ મુજબ ભાડુઆતી મિલકતોના […]