2 વર્ષનો હતો ત્યારે અપહરણ થયુ હતુ, 24 વર્ષ બાદ થયો પિતા સાથે મેળાપ

તેમણે પોતાના પુત્રને  શોધવામાં આખુ જીવન ખર્ચી નાંખ્યુ હતુ.તે પુલ નીચે સુઈ જતા અને પૈસા ખૂટી જાય ત્યારે લોકો પાસે ભીખ માંગતા. આ દરમિયાન ગુઓ […]