શું તમે જાણો છો ભારતની સૌથી મોંઘી સ્કૂલ ક્યાં આવેલી છે અને તેની ફી કેટલી છે,નથી જાણતાં તો જાણીલો……

વેલ્હામ બોયઝ સ્કૂલ, દહેરાદૂન.તે 30 એકરની શાળા છે, જે દૂન વેલી સ્કૂલની નજીક છે. ઘણા મોટા નેતાઓએ અહીંથી અભ્યાસ કર્યો છે. તેમાંથી પૂર્વ કેન્દ્રીય પ્રધાન […]