18 વર્ષની ઉંમરે પ્રથમ લગ્ન, 500 રૂપિયાથી નોકરી શરૂ કરી, આજે આવી જિંદગી જીવી રહ્યા છે.

સ્ટાર પ્લસ પર આવતી સિરિયલ ‘કસૌટી જિંદગી કી’ તમને યાદ હશે, ત્યાં એક મુખ્ય પાત્ર હતું જેની આજુબાજુ આખી સિરીયલ ફરતી હતી અને તેનું નામ […]