હાલ માં મે પૂર્વ માં મિસ એશિયા પેસિફિક અને અભિનેત્રી આપ્યો મિર્જા ના લગન ની ખૂબસરસ ફોટા જોવો.તેમણે મુંબઈ માં કારોબારી વૈભવ રેખિ કરતાં પણ વધારે.

આ શાદી મીડિયા માં વધારે ચર્ચા.ફકત એ માટે નહીં પરતું આ ઍક સેલિબ્રેટી ના લગન છે.કેમ કે આના કેટલાક વધારે કારણો છે.જે હદ ની વધારે છે.

લગન ની બધી રસમ ઍક મહિલા પૂજારી એ કરાવી હતી.લગન પછી દુલ્હન ની વિદાઇ થાય ગઇ પણ છોકરીના પિતા એ કન્યાદાન ન કર્યું.

દિયા મિર્જા ને આની માટે ની વાત થી કહું કે ,’સાચું ચુનાવ થી જ બદલાની શરૂઆત થઇ છે.

પણ લેજી ટોર પર મને આ લગન ના ફોટા મને આટલા ખૂબસૂરત લાગ્યા કે તે વૈભવ ની છોકરી ના સમાચાર દિયા ને મિર્જા નો હાથ પકડી ને તેને મદાફ તરફ લઈ જતી હતી.તેમણે હાથ પકડીને કોઈ કાંડ લીધો હતો.જેના પર લખ્યું હતું કે ,’પપ્પા ની છોકરી’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *